ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
شرایط ثبت نام مسکن مهر  چاپ   کمينه 

    کمينه 

متقاضیان انفرادی می بایستی مالک زمین دارای سند ویا مالک زمین واگذار شده از سوی سازمان مسکن وشهرسازی و یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشند

    کمينه 

گردش کار

دریافت تقاضا
استعلام از اداره تعاون(سابقه سکونت)
استعلام از مسکن وشهرسازی درخصوص دریافت زمین یامسکن دولتی ومستاجربودن متقاضی(فرم ج)
معرفی به بانک جهت اخذوام آماده سازی
معرفی به بانک جهت اخذ وام احداث(به صورت مرحله ای)

مدارک لازم:

کپی شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل
کپی کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل
آخرین فیش حقوقی برای کارمندان
کپی کارت سکونت متقاضی