ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
    کمينه 

انجمن خیرین مسکن ساز ایران


بی سرپناهی منشاء رنج هر خانواده و بسیاری از آفات زیان بار جامعه بشری است. اقدام همه جانبه مؤسسات غیرانتفاعی و افراد خیّر و نیکوکار در جهت رفع مشکل نیازمندان بطور مسلم چهره فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه  را تغییر خواهد داد و از آنجا که تأمین مسکن محرومین جزو مهمترین خدمات حمایتی در جهت رفع محرومیت و توانمندسازی خانواده های بی بضاعت است.


افراد نیکوکار و نوع دوست با ایجاد انجمن خیّرین مسکن ساز فعالیت های خیرخواهانه خود را گسترش داده و به صورت سازمان یافته در کل کشور فعالیت می کنند و به لحاظ ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان های متکی به مشارکتهای مردمی و منابع اختصاصی و بهره گیرنده از منابع عمومی نیز می باشند. در جهت نیل به اهداف انجمن که یک NGO کاملا مستقل و مردمی است و به جت تخصصی بودن مقوله مسکن و بالا بردن کیفیت با حفظ استقلال همواره مورد حمایت پشتیبانی های فنی واداری بنیاد مسکن بوده است و اینک شعب انجمن در تمامی استان ها تشکیل و در حال فعالیت می باشد.


تشکیل انجمن خیّرین مسکن ساز که جزو تشکل های مردم نهاد وغیردولتی است با استفاده از کمک های انسان دوستانه خیّرین و سایر کمک های نهادها و ارگان های اجرائی جهت تأمین بخشی از نیاز مسکن محرومین فعالیت می کند. تجربه چنین اقدامات  خداپسندانه و انسانی همواره در فرهنگ پرمحتوی و غنی اسلام و مسلمانان وجود داشته و دینداران متمول همیشه بخش قابل توجهی از سرمایه های خود را بر اساس دستورات اسلامی و الهی صرف رفع احتیاجات همنوعان خود می نمایند.


هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان مؤسسات خیریه غیردولتی ومردمی تحت عنوان NGO ها چنین اقدامات محلی و بین المللی را دارند که با ب کارگیری امکانات خود و بهره گیری از پشتیبانی سازمان های مجری، برنامه های خیرخواهانه خود را دنبال می کنند.