ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
معرفی بنیاد   کمينه 

 

« عناوین فعالیتهای بنیاد مسکن »

الف- حوزه بازسازی و مسکن روستایی :

بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی .
نوسازی ( بهسازی ) مسکن روستایی .
طرح آموزشی کارگران و استادکاران ساختمانی روستایی .
طرح نظام فنی روستایی .
طرح جابجایی روستاهای در معرض حادثه .
 ب- حوزه عمران روستایی :

1.   واگذاری زمین های روستایی .

2.   صدور پروانه های ساختمانی روستایی .

3.   تهیه و اجرای طرح هادی روستایی .

4.   طرح بهسازی بافتهای باارزش روستایی .

5.   سنددارکردن اماکن روستایی .

6.   ساماندهی فضا و سکونت گاههای روستایی .

 پ – حوزه مسکن شهری :

1.   تهیه مسکن شهری :

*     مسکن حساب 100 امام (ره)

*     مسکن محرومین و اقشار کم درآمد .

*     مسکن انتفاعی

 ت – اقتصادی و برنامه ریزی :

1.   طرحهای پژوهشی

  ث – بانک ماشین آلات

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

*      دفتر نمایندگی ولی فقیه

*      دفتر مدیر کل

*      اداره حراست

*      امور نظارت و ارزیابی مدیریت

*      امور حساب 100 امام (ره)

*      امور حقوقی و املاک

*      امور ماشین آلات

*      امور روابط عمومی

معاونت عمران روستایی

*      امور نظارت و ارزیابی امور عمرانی

*      امور زمین

*      امور فنی و مطالعات امور عمرانی

معاونت امور مسکن شهری

*      امور نظارت و ازریابی مسکن شهری

*      امور فنی و برنامه ریزی مسکن شهری و حساب 100 امام (ره)

معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی

*      امور نظارت و ارزیابی بازسازی مسکن 

*      امور بهسازی مسکن روستایی و بازسازی سوانح

معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

ماده 20 : از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغادیر با آن ملغی می گردد .

 اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه هفدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/10/1366 با تأیید شورای نگهبان رسیده است .