ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
مطالب ..................................   کمينه 
    کمينه 
    ترجمه: English   Turkey   العربی 
تعداد نظرها: 0 نظر  تعداد بازدید: 26045  تعداد امتیازدهی:  5   (Article Rating 


آگهي مناقصه عمومي

 
 
 
آگهي مناقصه عمومي
 
 
بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان غربي در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي و ارزيابي كيفي به پيمانكاران واجد صلاحيت و داراي رتبه در رشته راه و باند واگذار نمايد لذا از كليه شركت ها و پيمانكاران كه تمايل به شركت در مناقصه دارند دعوت مي شود تا مورخ 91/01/26 نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه اقدام نمايند %
نام پروژه
شهرستان
مدت قرارداد
شرح عمليات پروژه
 مبلغ برآورد اوليه    ( به ريال )
 مبلغ تضمين         ( به ريال )
حماميان
بوكان
پنج ماه
آواربرداري - خاك برداري و خاك ريزي 1400 مترمكعب - كانيو بتني 1400 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1200 متر مكعب - اسفالت ريزي 6000 مترمربع - پياده روسازي و سنگفرش 3350 متر مربع - جداره سازي 150 متر مربع - سرعت گير - فضاي سبز - پيرنشين - ايستگاه خودروي عمومي - پل تقاطعات و المان يادبود بنياد و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
 1,120,174,400
     10,100,872
حاجي آباد آختاچي
بوكان
دو ماه
اسفالت ريزي 4000 متر مربع - سنگ فرش 2500 متر مربع - مخلوط ريزي و زير سازي 1000 متر مكعب - المان يادبود بنياد و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هاي هادي روستايي
    563,082,500
       7,315,413
قرقويونلو
شاهين دژ
دو ماه
آسفالت ريزي 3500 متر مربع - سنگ فرش با سنگ لاشه محلي 3000 متر مربع - سنگ فرش با پلاك بتني به ضخامت 8 سانتي متر به هر رنگ و ملات ماسه سيمان 1300 متر مربع ( ايتم هاي پرداختي سنگ فرش با پلاك بتني مطابق برآورد پيوست خواهد بود و ايتم ديگري به پيمانكار پرداخت نخواهد گرديد و همچنين براي معابر سواره ضخامت پلاك مورد استفاده 8 سانتي متر خواهد بود ) مخلوط ريزي و زير سازي 500 متر مكعب - اجراي ايستگاه خودروي عمومي و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    695,963,500
       7,979,818
كوزه گران
نقده
شش ماه
عمليات خاكي 3650متر مكعب - كانيو بتني 2400 متر طول - اجراي لايه زير اساس ( رودخانه اي با دانه بندي 0-50) 1300 متر مكعب - اجراي لايه اساس ( رودخانه اي 0- 25) 900 متر مكعب - اسفالت ريزي معابر 8500 متر مربع - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 3500 متر مربع - جداره سازي 500 متر مربع - ساماندهي فضاي سبز ميادين و مراكز محله 650 متر مربع - پيرنشين سنگي با سنگ مالون (2*0/6*0/6) 30 مورد - اجراي پل آهني تقاطعها 3000 كيلو گرم - ايستگاه خودرو تردد عمومي - اجراي 3 مورد سرعت گير با بتن پلاك هركدام به طول 12 متر و به عرض تقريبي 3 متر - اجراي يادمان و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما
 1,636,195,850
     12,680,979
سه كاني
اشنويه
دو ماه
عمليات خاكي 1800 متر مكعب - اجراي لايه زير اساس ( رودخانه اي با دانه بندي 50-0) 1050 متر مكعب - كانيو بتني 500 متر طول - پياده روسازي سنگ فرش معابر 4800 متر مربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي
    686,960,720
       7,934,804
لج
مهاباد
دو ماه
عمليات خاكي 1500 متر مكعب - كانيو بتني 1550 متر طول - اجراي لايه ( زير اساس رودخانه اي با دانه بندي 0-50) 1500 متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2600 متر مربع - جداره سازي 500 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - اجراي پل آهني تقاطعها 3000 كيلو گرم - ساماندهي فضاي سبز ميادين و مراكز محله 500 متر مربع - ايستگاه خودرو تردد عمومي - اجراي يادمان و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي
    895,500,700
       8,977,504
هند آباد
سردشت
دو ماه
آوار برداري - خاك برداري و خاك ريزي 850 متر مكعب - مخلوط ريزي و ريزي سازي 550 مترمكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2400 متر مربع - جداره سازي 300 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - اجراي المان - اجراي پل آهني تقاطعا 1500 كيلو گرم و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي
    419,563,400
       6,597,817
اسلام آباد
سردشت
يك ماه
مخلوط ريزي و زير سازي 350 متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 1550 متر مربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي
    204,485,950
       5,522,430
بيوران
سردشت
يك ماه
عمليات خاكي 1400 متر مكعب - مخلوط ريزي و زير سازي 1400 متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 1500 متر مربع - و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي
    268,727,100
       5,843,636
كشمش تپه
ماكو
يك و نيم ماه
اجراي جوي بتني 500 متر طول - كانيو بتني 1100 متر طول - سنگ فرش معابر 4000 متر مربع - زير اساس 1000 متر مكعب - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    850,000,000
       8,750,000
قرخاج
ماكو
دو ماه
اجراي سنگ فرش معابر 2600 متر مربع - اجراي ديوار سنگي حائل ( به ابعاد 70 متر طول - دو متر ارتفاع و 80 سانتي متر عرض ) و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    530,000,000
       7,150,000
قره زمين
شوط
يك ماه
اجراي اساس 600 متر مكعب - اسفالت ريزي 6000 متر مربع - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    350,000,000
       6,250,000
بهلول آباد
پلدشت
دو ماه
اجراي زير اساس 1000 متر مكعب - سنگ فرش معابر 3000 متر مربع - اجراي كانال سنگي ( دهانه يك و نيم متر به ارتفاع 1/2 متر ) 100 متر طول و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    500,000,000
       7,000,000
پورناك
پلدشت
يك ماه
اجراي اساس 650 متر مكعب - اجراي اسفالت بيندر (19 -0) 6500 متر مربع و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    400,000,000
       6,500,000
چناقلو
اروميه
دو ماه
اجراي كانيو بتني 550 متر طول - زير اساس 500 متر مكعب - اساس 250 متر مكعب - اسفالت 2500 متر مربع - اجراي كف پوش بتني با ملات ماسه سيمان 650 متر مربع - قلوه چيني 150 متر مربع - نصب المان يادبود و پيرنشين و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي - توضيح : (( كف پوش بتني از فهرست بها ابنيه سال 88 پرداخت خواهد شد ايتم 120901))
    380,000,000
       6,400,000
قره آغاج كوه
اروميه
دو ماه
اجراي كانيو وسط 200 متر طول - اجراي زير اساس 200 متر مكعب - اسفالت 4000 متر مربع - اساس 400 متر مربع - سنگ فرش معابر 5500 متر مربع - اجراي پل اهني تقاطع ها 3000 كيلو گرم و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    930,000,000
       9,150,000
حماملار
اروميه
دو ماه
اجراي اساس 300 متر مكعب - اجراي اسفالت بيندر (0-19) 5000 متر مربع - سنگ فرش 2780 متر مربع و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    603,605,420
       7,518,027
ساري بگلوي چراغ
اروميه
يك ماه
اسفالت ريزي 4200 متر مربع - اجراي لايه اساس 420 متر مكعب - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    269,818,300
       5,849,092
گلمرز
اروميه
يك و نيم ماه
اجراي اساس 1000 متر مكعب - اسفالت 10000 متر مربع و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    600,000,000
       7,500,000
قرابقلو
اروميه
يك و نيم ماه
اجراي اساس 625 متر مكعب - اسفالت ريزي 6250 متر مربع و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    380,000,000
       6,400,000
مبارك آباد
اروميه
دو ماه
اجراي اساس 500 متر مكعب - اسفالت بيندر (19-0) 5000 متر مكعب - سنگ فرش معابر 700 متر مربع - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    400,000,000
       6,500,000
اوزان ملك
اروميه
يك و نيم ماه
اجراي اساس 500 متر مكعب - اسفالت ريزي 5000 متر مربع و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    300,000,000
       6,000,000
قرالر طسوج
اروميه
يك و نيم ماه
اجراي اساس 630 متر مكعب - اسفالت ريزي 6300 متر مربع - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    380,000,000
       6,400,000
آغبلاغ
اروميه
دو ماه
اجراي ديوار سنگي (( ارتفاع 60 سانتي متر )) 750 متر طول - زير اساس (50-0) رودخانه اي 1200 متر مكعب - اجراي سنگ فرش معابر 3800 متر مربع و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    650,000,000
       7,750,000
پر
اروميه
يك و نيم ماه
اجراي سنگ فرش معابر 4000 متر مربع - اجراي پل فلزي تقاطع ها 60 متر طول ((3000 كيلو گرم )) - جداره سازي 100 متر مربع - اجراي كف پوش بتني 500 متر مربع - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي - توضيح :( ايتم كف پوش بتني از فهرست بها ابنيه سال 88 ايتم 120901 پرداخت خواهد شد و بجاي ماسه ريزي در ايتم فوق از ملات ماسه سيمان 1 به 5 استفاده خواهد شد
    650,000,000
       7,750,000
داربارود
اروميه
يك ماه
اجراي اساس 357 متر مكعب - اسفالت ريزي 3570 متر مربع - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    220,000,000
       5,600,000
گوگ تپه
اروميه
دو ماه
اجراي تك جدول 350 متر طول - كانيو بتني 600 متر طول - كانال سنگي ( به دهانه 70 سانتي متر و ارتفاع 100 سانتي متر ) 120 متر طول - زير اساس 600 متر مكعب - سنگ فرش معابر 2000 متر مربع - اجراي پل فلزي تقاطع ها - نصب المان يادبود و پيرنشين و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    650,000,000
       7,750,000
خان تختي
سلماس
يك و نيم ماه
اجراي اساس 560 متر مكعب - اسفالت ريزي 5600 متر مربع - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    330,000,000
       6,150,000
دهكده آسايش
اروميه
يك
مخلوط ريزي و زير سازي ( اساس رودخانه اي 25-0) 150 متر مكعب - آسفالت ريزي 1500 متر مربع - اجراي پلاك بتني رنگي حاشيه معبر سواره باملات ماسه سيمان 2200 متر مربع
    309,000,000
       6,045,000
كوكيا
اروميه
اروميه
اجراي زير اساس 800 متر مكعب - جداره سازي 400 متر مربع - سنگ فرش معابر 5100 متر مربع - و ساير عمليات مرتبط با طرح هادي
    700,000,000
       8,000,000
بادين آباد
پيرانشهر
يك و نيم
عمليات خاكي 600 متر مكعب - اجراي لايه ( زير اساس رود خانه اي با دانه بندي 0-50 ) 400 متر مكعب - اجراي لايه ( اساس رودخانه اي با دانه بندي 0-25) 400 متر مكعب - اسفالت ريزي 4000 متر مربع - اجراي سرعت گير با بتن پلاك و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي
    408,664,200
       6,543,321
ميرشكارلو
اروميه
دو
اجراي زير اساس 300 متر مكعب - اجراي اساس 140 متر مكعب - اجراي اسفالت 1400 متر مربع - اجراي سنگ فرش معابر 2700 متر مربع - ديوار سنگي 100 متر طول - مبلمان روستايي و نصب المان يادبود - و ساير عمليات مرتبط با جراي طرح هادي روستايي
    480,000,000
       6,900,000
مبارك اباد
اروميه
يك و نيم
تركيب كفپوش بتني (( بتن پلاك )) معابر + بتن عيار 250 كيلوگرم برمتر مكعب 2500 متر مربع (1600 متر مربع بتن پلاك + 900 متر مربع بتن ريزي به ضخامت 10 سانتي متر ) و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هاي هادي روستايي
    220,000,000
       5,600,000
المان اباد
اروميه
يك
اجراي اساس 234 متر مكعب - آسفالت ريزي 2340 متر مربع
    137,000,000
       5,185,000
قره خاج
ماكو
يك و نيم
اجراي اساس 600 متر مكعب - اسفالت ريزي 6000 متر مربع - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    380,000,000
       6,400,000
غفار بهي
اروميه
دو
اجراي كانيو بتني وسط 900 متر طول - زير اساس 220 مترمكعب - سنگ فرش معابر 1500 متر مربع - اجراي اساس 360 متر مكعب - آسفالت ريزي 3600 متر مربع - نصب المان يادبود و پيرشنين و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي در صورت نياز
    460,000,000
       6,800,000
** تضمين به صورت ضمانت نامه بانكي و يا فيش واريزي به حساب سيباي 2173680016008 بانك ملي شعبه مدرس اروميه بنام بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان غربي **
**آخرين مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه و يا انصراف تا ساعت 12 ظهر مورخ 91/02/09**
**تاريخ بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي ساعت 9 صبح مورخ :91/02/10 روز يكشنبه و تاريخ بازگشايي پاكات مالي ساعت 9 صبح مورخ 91/02/12 روز سه شنبه :**
**محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه : ارو ميه - ميدان مدرس ابتداي بلوار شهيد باهنر - ذيحسابي بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجانغربي - شخص پاسخگو : اميرقوچاقي**
**شماره تماس : 3851586-3851587-0441 **
**هزينه چاپ آگهي برعهده برندگان مناقصه مي باشد .**کد خبر:  1451221
فرستنده: bonyadmaskan-ag Admin
گروه: مناقصه ها
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:

جستجوی سایت و اخبار   کمينه 

اخبار پر بیننده ماه   کمينه 
آخرین اخبار افزوده شده   کمينه 
تنها 8 درصد از منازل روستایی بخش سیلوانه مقاوم سازی شده است
اولین جلسه نظارت بر اجرای تفاهم نامه فی مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شوراهای عالی استان
نقش ارزنده دهیاران و شورا های اسلامی در ترویج طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی
تقدیر از شعب نمونه در امر جذب تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی
دیدار مدیرکل محترم مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی
بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش مرکزی شهرستان خوی
بهره مندی100 خانوار دیگر در روستاهای شهرستان چایپاره ، از نعمت مسکن مقاوم
برگزاری نشست خبری بمناسبت 21 فروردین سالروز افتتاح حساب 100 با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) و تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
همایش مدیریت جامع سوانح طبیعی و بلایا
دیدار فرماندار نقده با کارکنان بنیاد مسکن
دیدار جناب آقای دکتر شریف پور نماینده محترم شهرستانهای ماکو ، شوط ، پلدشت، چالدران با کارکنان بنیاد مسکن شهرستان ماکو
نقش ارزنده امامان جمعه و روحانیون در ترویج فرهنگ مقاوم سازی
در ساخت مسکن مقاوم با بنیاد مسکن همکاری کنید
جلسه با اهالی روستای صوفیان اشنویه جلسه با اهالی روستای صوفیان اشنویه
اعطای لوح تقدیر به مناسبت 21 فروردین سالروزتأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی، و فرماندار تکاب
ازتجربیاتی که بازنشستگان، رایگان در اختیارمان قرار می دهند، نهایت بهره برداری را بعمل آوریم
حضور برسر مزار شهدای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی
افتتاح همزمان ۹ طرح هادی و یک هزار واحد مسکونی مقاوم روستایی و اعطای یک هزار جلد سند مالکیت روستایی
رواق منظر چشمم آشیانه توست کرم نما و فرودآ که خانه، خانه توست