ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
مطالب ..................................   کمينه 
    کمينه 
    ترجمه: English   Turkey   العربی 
تعداد نظرها: 0 نظر  تعداد بازدید: 25860  تعداد امتیازدهی:  5   (Article Rating 


آگهي مناقصه عمومي

 
 
 
آگهي مناقصه عمومي
 
 
بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان غربي در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي و ارزيابي كيفي به پيمانكاران واجد صلاحيت و داراي رتبه در رشته راه و باند واگذار نمايد لذا از كليه شركت ها و پيمانكاران كه تمايل به شركت در مناقصه دارند دعوت مي شود تا مورخ 91/01/26 نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه اقدام نمايند %
نام پروژه
شهرستان
مدت قرارداد
شرح عمليات پروژه
 مبلغ برآورد اوليه    ( به ريال )
 مبلغ تضمين         ( به ريال )
حماميان
بوكان
پنج ماه
آواربرداري - خاك برداري و خاك ريزي 1400 مترمكعب - كانيو بتني 1400 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1200 متر مكعب - اسفالت ريزي 6000 مترمربع - پياده روسازي و سنگفرش 3350 متر مربع - جداره سازي 150 متر مربع - سرعت گير - فضاي سبز - پيرنشين - ايستگاه خودروي عمومي - پل تقاطعات و المان يادبود بنياد و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
 1,120,174,400
     10,100,872
حاجي آباد آختاچي
بوكان
دو ماه
اسفالت ريزي 4000 متر مربع - سنگ فرش 2500 متر مربع - مخلوط ريزي و زير سازي 1000 متر مكعب - المان يادبود بنياد و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هاي هادي روستايي
    563,082,500
       7,315,413
قرقويونلو
شاهين دژ
دو ماه
آسفالت ريزي 3500 متر مربع - سنگ فرش با سنگ لاشه محلي 3000 متر مربع - سنگ فرش با پلاك بتني به ضخامت 8 سانتي متر به هر رنگ و ملات ماسه سيمان 1300 متر مربع ( ايتم هاي پرداختي سنگ فرش با پلاك بتني مطابق برآورد پيوست خواهد بود و ايتم ديگري به پيمانكار پرداخت نخواهد گرديد و همچنين براي معابر سواره ضخامت پلاك مورد استفاده 8 سانتي متر خواهد بود ) مخلوط ريزي و زير سازي 500 متر مكعب - اجراي ايستگاه خودروي عمومي و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    695,963,500
       7,979,818
كوزه گران
نقده
شش ماه
عمليات خاكي 3650متر مكعب - كانيو بتني 2400 متر طول - اجراي لايه زير اساس ( رودخانه اي با دانه بندي 0-50) 1300 متر مكعب - اجراي لايه اساس ( رودخانه اي 0- 25) 900 متر مكعب - اسفالت ريزي معابر 8500 متر مربع - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 3500 متر مربع - جداره سازي 500 متر مربع - ساماندهي فضاي سبز ميادين و مراكز محله 650 متر مربع - پيرنشين سنگي با سنگ مالون (2*0/6*0/6) 30 مورد - اجراي پل آهني تقاطعها 3000 كيلو گرم - ايستگاه خودرو تردد عمومي - اجراي 3 مورد سرعت گير با بتن پلاك هركدام به طول 12 متر و به عرض تقريبي 3 متر - اجراي يادمان و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما
 1,636,195,850
     12,680,979
سه كاني
اشنويه
دو ماه
عمليات خاكي 1800 متر مكعب - اجراي لايه زير اساس ( رودخانه اي با دانه بندي 50-0) 1050 متر مكعب - كانيو بتني 500 متر طول - پياده روسازي سنگ فرش معابر 4800 متر مربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي
    686,960,720
       7,934,804
لج
مهاباد
دو ماه
عمليات خاكي 1500 متر مكعب - كانيو بتني 1550 متر طول - اجراي لايه ( زير اساس رودخانه اي با دانه بندي 0-50) 1500 متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2600 متر مربع - جداره سازي 500 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - اجراي پل آهني تقاطعها 3000 كيلو گرم - ساماندهي فضاي سبز ميادين و مراكز محله 500 متر مربع - ايستگاه خودرو تردد عمومي - اجراي يادمان و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي
    895,500,700
       8,977,504
هند آباد
سردشت
دو ماه
آوار برداري - خاك برداري و خاك ريزي 850 متر مكعب - مخلوط ريزي و ريزي سازي 550 مترمكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2400 متر مربع - جداره سازي 300 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - اجراي المان - اجراي پل آهني تقاطعا 1500 كيلو گرم و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي
    419,563,400
       6,597,817
اسلام آباد
سردشت
يك ماه
مخلوط ريزي و زير سازي 350 متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 1550 متر مربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي
    204,485,950
       5,522,430
بيوران
سردشت
يك ماه
عمليات خاكي 1400 متر مكعب - مخلوط ريزي و زير سازي 1400 متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 1500 متر مربع - و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي
    268,727,100
       5,843,636
كشمش تپه
ماكو
يك و نيم ماه
اجراي جوي بتني 500 متر طول - كانيو بتني 1100 متر طول - سنگ فرش معابر 4000 متر مربع - زير اساس 1000 متر مكعب - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    850,000,000
       8,750,000
قرخاج
ماكو
دو ماه
اجراي سنگ فرش معابر 2600 متر مربع - اجراي ديوار سنگي حائل ( به ابعاد 70 متر طول - دو متر ارتفاع و 80 سانتي متر عرض ) و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    530,000,000
       7,150,000
قره زمين
شوط
يك ماه
اجراي اساس 600 متر مكعب - اسفالت ريزي 6000 متر مربع - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    350,000,000
       6,250,000
بهلول آباد
پلدشت
دو ماه
اجراي زير اساس 1000 متر مكعب - سنگ فرش معابر 3000 متر مربع - اجراي كانال سنگي ( دهانه يك و نيم متر به ارتفاع 1/2 متر ) 100 متر طول و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    500,000,000
       7,000,000
پورناك
پلدشت
يك ماه
اجراي اساس 650 متر مكعب - اجراي اسفالت بيندر (19 -0) 6500 متر مربع و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    400,000,000
       6,500,000
چناقلو
اروميه
دو ماه
اجراي كانيو بتني 550 متر طول - زير اساس 500 متر مكعب - اساس 250 متر مكعب - اسفالت 2500 متر مربع - اجراي كف پوش بتني با ملات ماسه سيمان 650 متر مربع - قلوه چيني 150 متر مربع - نصب المان يادبود و پيرنشين و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي - توضيح : (( كف پوش بتني از فهرست بها ابنيه سال 88 پرداخت خواهد شد ايتم 120901))
    380,000,000
       6,400,000
قره آغاج كوه
اروميه
دو ماه
اجراي كانيو وسط 200 متر طول - اجراي زير اساس 200 متر مكعب - اسفالت 4000 متر مربع - اساس 400 متر مربع - سنگ فرش معابر 5500 متر مربع - اجراي پل اهني تقاطع ها 3000 كيلو گرم و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    930,000,000
       9,150,000
حماملار
اروميه
دو ماه
اجراي اساس 300 متر مكعب - اجراي اسفالت بيندر (0-19) 5000 متر مربع - سنگ فرش 2780 متر مربع و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    603,605,420
       7,518,027
ساري بگلوي چراغ
اروميه
يك ماه
اسفالت ريزي 4200 متر مربع - اجراي لايه اساس 420 متر مكعب - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    269,818,300
       5,849,092
گلمرز
اروميه
يك و نيم ماه
اجراي اساس 1000 متر مكعب - اسفالت 10000 متر مربع و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    600,000,000
       7,500,000
قرابقلو
اروميه
يك و نيم ماه
اجراي اساس 625 متر مكعب - اسفالت ريزي 6250 متر مربع و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    380,000,000
       6,400,000
مبارك آباد
اروميه
دو ماه
اجراي اساس 500 متر مكعب - اسفالت بيندر (19-0) 5000 متر مكعب - سنگ فرش معابر 700 متر مربع - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    400,000,000
       6,500,000
اوزان ملك
اروميه
يك و نيم ماه
اجراي اساس 500 متر مكعب - اسفالت ريزي 5000 متر مربع و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    300,000,000
       6,000,000
قرالر طسوج
اروميه
يك و نيم ماه
اجراي اساس 630 متر مكعب - اسفالت ريزي 6300 متر مربع - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    380,000,000
       6,400,000
آغبلاغ
اروميه
دو ماه
اجراي ديوار سنگي (( ارتفاع 60 سانتي متر )) 750 متر طول - زير اساس (50-0) رودخانه اي 1200 متر مكعب - اجراي سنگ فرش معابر 3800 متر مربع و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    650,000,000
       7,750,000
پر
اروميه
يك و نيم ماه
اجراي سنگ فرش معابر 4000 متر مربع - اجراي پل فلزي تقاطع ها 60 متر طول ((3000 كيلو گرم )) - جداره سازي 100 متر مربع - اجراي كف پوش بتني 500 متر مربع - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي - توضيح :( ايتم كف پوش بتني از فهرست بها ابنيه سال 88 ايتم 120901 پرداخت خواهد شد و بجاي ماسه ريزي در ايتم فوق از ملات ماسه سيمان 1 به 5 استفاده خواهد شد
    650,000,000
       7,750,000
داربارود
اروميه
يك ماه
اجراي اساس 357 متر مكعب - اسفالت ريزي 3570 متر مربع - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    220,000,000
       5,600,000
گوگ تپه
اروميه
دو ماه
اجراي تك جدول 350 متر طول - كانيو بتني 600 متر طول - كانال سنگي ( به دهانه 70 سانتي متر و ارتفاع 100 سانتي متر ) 120 متر طول - زير اساس 600 متر مكعب - سنگ فرش معابر 2000 متر مربع - اجراي پل فلزي تقاطع ها - نصب المان يادبود و پيرنشين و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    650,000,000
       7,750,000
خان تختي
سلماس
يك و نيم ماه
اجراي اساس 560 متر مكعب - اسفالت ريزي 5600 متر مربع - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    330,000,000
       6,150,000
دهكده آسايش
اروميه
يك
مخلوط ريزي و زير سازي ( اساس رودخانه اي 25-0) 150 متر مكعب - آسفالت ريزي 1500 متر مربع - اجراي پلاك بتني رنگي حاشيه معبر سواره باملات ماسه سيمان 2200 متر مربع
    309,000,000
       6,045,000
كوكيا
اروميه
اروميه
اجراي زير اساس 800 متر مكعب - جداره سازي 400 متر مربع - سنگ فرش معابر 5100 متر مربع - و ساير عمليات مرتبط با طرح هادي
    700,000,000
       8,000,000
بادين آباد
پيرانشهر
يك و نيم
عمليات خاكي 600 متر مكعب - اجراي لايه ( زير اساس رود خانه اي با دانه بندي 0-50 ) 400 متر مكعب - اجراي لايه ( اساس رودخانه اي با دانه بندي 0-25) 400 متر مكعب - اسفالت ريزي 4000 متر مربع - اجراي سرعت گير با بتن پلاك و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي
    408,664,200
       6,543,321
ميرشكارلو
اروميه
دو
اجراي زير اساس 300 متر مكعب - اجراي اساس 140 متر مكعب - اجراي اسفالت 1400 متر مربع - اجراي سنگ فرش معابر 2700 متر مربع - ديوار سنگي 100 متر طول - مبلمان روستايي و نصب المان يادبود - و ساير عمليات مرتبط با جراي طرح هادي روستايي
    480,000,000
       6,900,000
مبارك اباد
اروميه
يك و نيم
تركيب كفپوش بتني (( بتن پلاك )) معابر + بتن عيار 250 كيلوگرم برمتر مكعب 2500 متر مربع (1600 متر مربع بتن پلاك + 900 متر مربع بتن ريزي به ضخامت 10 سانتي متر ) و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هاي هادي روستايي
    220,000,000
       5,600,000
المان اباد
اروميه
يك
اجراي اساس 234 متر مكعب - آسفالت ريزي 2340 متر مربع
    137,000,000
       5,185,000
قره خاج
ماكو
يك و نيم
اجراي اساس 600 متر مكعب - اسفالت ريزي 6000 متر مربع - و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي
    380,000,000
       6,400,000
غفار بهي
اروميه
دو
اجراي كانيو بتني وسط 900 متر طول - زير اساس 220 مترمكعب - سنگ فرش معابر 1500 متر مربع - اجراي اساس 360 متر مكعب - آسفالت ريزي 3600 متر مربع - نصب المان يادبود و پيرشنين و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي در صورت نياز
    460,000,000
       6,800,000
** تضمين به صورت ضمانت نامه بانكي و يا فيش واريزي به حساب سيباي 2173680016008 بانك ملي شعبه مدرس اروميه بنام بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان غربي **
**آخرين مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه و يا انصراف تا ساعت 12 ظهر مورخ 91/02/09**
**تاريخ بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي ساعت 9 صبح مورخ :91/02/10 روز يكشنبه و تاريخ بازگشايي پاكات مالي ساعت 9 صبح مورخ 91/02/12 روز سه شنبه :**
**محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه : ارو ميه - ميدان مدرس ابتداي بلوار شهيد باهنر - ذيحسابي بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجانغربي - شخص پاسخگو : اميرقوچاقي**
**شماره تماس : 3851586-3851587-0441 **
**هزينه چاپ آگهي برعهده برندگان مناقصه مي باشد .**کد خبر:  1451221
فرستنده: bonyadmaskan-ag Admin
گروه: مناقصه ها
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:

جستجوی سایت و اخبار   کمينه 

اخبار پر بیننده ماه   کمينه 
آخرین اخبار افزوده شده   کمينه 
آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی سال 1397 همزمان با سراسر کشور در استان آذربایجان غربی:
افتتاح طرح هادی 27 روستا درآذربایجان غربی، بمناسبت هفته دولت:
بازدید قائم مقام نماینده ولی فقیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، از اجرای طرح بهسازی مساکن روستایی در آذربایجان غربی:
دیدار قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با امام جمعه ارومیه:
بهره مندی1300 خانوار دیگر در سطح روستاهای آذربایجان غربی از نعمت مسکن مقاوم:
روز قدس
بازدید از روند بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان دالاهو استان کرمانشاه:
طرح های عمرانی در روستاها، با مشارکت اهالی و مسئولین تسهیل و با سرعت تهیه و اجرا می شوند:
نقش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در ایجاد اشتغال:
بازنشستگان فراموش نشوند:
20 خانوار دیگر در روستاهای چالدران، مسکن دار شدند:
مقاوم بسازیم تا در برابر سوانح، در امان بمانیم:
همکاری گسترده در مسیرگشایی معابر و اجرای طرح هادی، اهالی روستایی نظام آباد ازتوابع شهرستان نقده:
نشست با بیمه میهن:
کسب رتبه اول کشوری، در اجرای طرحهای عمران روستایی، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی:
عطر افشانی مزار شهدای والا مقام، بمناسبت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر:
شوراهای اسلامی و دهیاران بعنوان بازوی توانمند و پل ارتباطی با دستگاههای اجرایی:
همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی، با بانکهای عامل در خصوص وصول مطالبات، تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی:
نشست مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان سلماس:
حضور در تشییع باشکوه و تاریخی، عالم ربانی، مجاهد نستوه، حاج شیخ غلامرضا حسنی: